cangadro

<

h1> cangadoouro </ h1>

የቃላት ትርጉም </ h2>
“Cangaddooubro” የሚለው ቃል “Cangadado” የሚለው ቃል የ Canga የሚከናወንበትን ቦታ ያመለክታል, ይህ ደግሞ የማጨስ ተግባር ነው, ማለትም አንድ ከባድ ነገር ለመሳብ ወይም ለመጎተት ነው. </ p>

የቃሉ አመጣጥ </ H2>

“cangaddoou” የሚለው ቃል በ <ካንግልል> ከሚገኘው ግስ ውስጥ “ካንጋላሬ” ከሚገኘው ግስ ውስጥ “ጠንክረው” ማለት ነው. </ p> ማለት ነው. </ p> ማለት ነው. </ p> ማለት ነው. </ p> ማለት ነው

የቃላት ቃል አድካሎች </ h2>
“cangadadoour” ከሚለው ቃል ጋር የተዛመዱ አድማሎች-ካሊሊሊ, ፈቃደኛ ያልሆነ. </ p>

ቃሉ የቃላት ስብስብ </ H2>

“cangaddoouro” ከሚለው ቃል ጋር የተዛመዱ ልዩ ግንኙነቶች የሉም. </ p>

ቃሉ ቃላቶች </ H2>
“p>” cangaddoouro “አንዳንድ ተመሳሳይ ቃላት-መጎተት, መጎተት, ትራንስፎርሜሽን. </ p>

የቃላት ትርጉም ትርጉም </ H2>

 1. የቾርጋሪነት ተግባር በሚኖርበት ቦታ, ማለትም ከባድ ነገር መጎተት ወይም መጎተት. </ li>
 2. እንስሳትን ለመጫን የታሰበ አካባቢ </ li>
  </ Ol>

  ሐረጎች ቃሉ የሚተገበር </ h2>

  1. ሠራተኞቹ ሸክሙን ወደ ካናዶሮ ተጓዙ. </ P>

  2. ካንጋዶዶሮ ለከባድ ሸቀጦች ትራንስፖርት ጥቅም ላይ ውሏል. </ P>

  የቃሉ ምሳሌዎች በጽሑፍ </ H2>
  Canggadoo ከባድ ሸክሞችን ለመጎተት የቻሉበት ሥራ የበዛበት ሥራ የበዛበት ቦታ ነበር. እሱ ከባድ ሥራ ነበር, ግን ለሸቀጦች መጓጓዣ አስፈላጊ ነው. </ P>

  ዜማዎች ከቃላት ጋር </ H2> ጋር
  “cangadadoou” ጋር የሚጣመሩ አንዳንድ ቃላት ናቸው-ሀብት, ወርቅ, ቢይ ቅጠል, ፍንዳታ, ሞሮ. </ p>

  ከቃሉ ጋር ያለው </ H2> ን በመጠቀም
  “Cangadadoou” ከሚለው ቃል ጋር የሚገኙ ጥራጥሬዎች: – መነኩሴ, መቀመጫ, ግብ ጠባቂ, ግብ ጠባቂ. </ p>

Scroll to Top